Licencja

  1. 2+2 gry matematyczne dla dzieci to program typu freeware, czyli dozwolone jest bezpłatne korzystanie z programu oraz rozpowszechnianie i zwielokrotnianie programu za pomocą dowolnych mediów.
  2. Program 2+2 gry matematyczne dla dzieci może być rozpowszechniany i zwielokrotniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez autora. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie programu w postaci niekompletnej lub uzupełnianie dodatkowymi składnikami jest zabronione.
  3. Zabronione jest uzależnianie udostępniania programu 2+2 matematyka dla dzieci od wniesienia dodatkowych opłat na rzecz udostępniającego.
  4. Program 2+2 gry matematyczne dla dzieci dostarczany jest w formie 'takiej jakiej jest'. Autor oraz dystrybutorzy programu nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że program bedzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania użytkownika.
  5. W przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień niniejszej licencji należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania programu 2+2 gry matematyczne dla dzieci w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.